Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія

№1(7) 2013 р.

ЗМІСТ

10 ВСТУПНЕ СЛОВО РЕДАКТОРА

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕНДОВАСКУЛЯРНОЇ НЕЙРОХІРУРГІЧНОЇ
СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

15 Ендоваскулярна нейрохірургія в Одесі. Історія, розвиток та перспективи

В. В. Аксьонов, О. С. Слободянюк, О. А. Спінул

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

20 Роль ендоваскулярних операцій у комплексному хірургічному лікуванні поєднаних атеросклеротичних уражень церебральних та коронарних артерій

С. П. Григорук

30 Порівняльна характеристика системи гемостазу в гострий період первинного та повторного ішемічного інсульту

А.В. Кульматицький

39 Ендоваскулярна деваскуляризація рясноваскуляризованих пухлин у нейроонкології

Д. В. Щеглов, Д. Г. Мамедов-огли

49 Результати хірургічного лікування артеріальних аневризм головного мозку на прикладі 100 пацієнтів

В. І. Смоланка, І. М. Бортнік, Т. С. Гаврилів, А. В. Смоланка, М. C. Мелкумян

55 Ендоваскулярне лікування нейрооптикопатії у хворих з порушенням глікемії

В. І. Щеглов, А. І. Склярова, О. Є. Свиридюк

61 Комплексне хірургічне лікування гіперваскуляризованих пухлин краніовертебрального переходу

О. Ю. Полковніков, С. В. Тяглий, Є. І. Савченко, А. Ю. Ксензов, А. М. Матерухін

67 Нейровізуалізація у діагностиці та динамічному спостереженні за церебральними артеріальними аневризмами

Д. В. Щеглов, О. Є. Свиридюк, С. В. Конотопчик, О. П. Гнелиця, В. М. Загородній, М. Ю. Мамонова

ОГЛЯДИ

79 Клінічні вияви артеріовенозних мальформацій головного мозку (огляд літератури)

Д. В. Щеглов, О. Є. Свиридюк, С. В. Конотопчик, А. В. Барканов, Н. Б. Чабанович, А. В. Найда

86 ПРИВІТАННЯ