Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія

№3(5) 2013 р.

ЗМІСТ

10 ВСТУПНЕ СЛОВО РЕДАКТОРА

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ЕНДОВАСКУЛЯРНОЇ НЕЙРОРЕНТГЕНОХІРУРГІЇ

11 WEB Flow Disruption: a new modality for the endovascular treatment of some complex aneurysms

L. Pierot

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕНДОВАСКУЛЯРНОЇ НЕЙРОХІРУРГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

18 Интервенционная нейрорадиология в Запорожье: история, современное состояние, перспективы развития

А.Н. Матерухин, А.Ю. Полковников, А.Л. Макаренков

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

23 Періоперативне ведення хворих з церебральними артеріовенозними мальформаціями

Н.Б. Чабанович, Д.В. Щеглов, О.Є. Свиридюк

29 Наш опыт эндоваскулярного лечения «проблемных» аневризм

В.А. Пятикоп, Ю.А. Котляревский, Ю.Г. Сергиенко, А.А. Пшеничный, К.Ю. Вороненко

35 нгіографічні вияви і клінічні наслідки інтраопераційного вазоспазму при ендоваскулярному виключенні артеріальних аневризм

В.М. Шевага, А.М. Нетлюх, О.Я. Кобилецький, О.Я. Грищук, В.М. Сало, Д.В. Щибовик

43 Использование метода внутриартериального введения химиопрепаратов в составе комплексного лечения пациентов с глиомами головного мозга супратенториальной локализации

В.И. Щеглов, С.В. Рыбальченко, Г.М. Олейник

48 Застосування flow-diverter стентів в ендоваскулярному лікуванні гігантських артеріальних аневризм. Досвід лікування восьми хворих

Д.В. Щеглов, О.Є. Свиридюк, О.А. Пастушин, В.М. Загородній

КЛІНІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

54 Болезнь Мойя-Мойя: случай из практики

А.П. Коваленко, В.Н. Шопин, В.А. Пеннер, А.В. Щербин

62 Клинический случай разрыва аневризмы фенестрации вертебробазилярного сочленения и его двухэтапное эндоваскулярное лечение

Ю.В. Чередниченко, А.Ю. Мирошниченко

72 ВІТАННЯ