Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія

№2(4) 2013 р.

ЗМІСТ

10 ВСТУПНЕ СЛОВО РЕДАКТОРА

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕНДОВАСКУЛЯРНОЇ НЕЙРОХІРУРГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

11 Результати впровадження в практику сучасних методів лікування судинних аномалій головного мозку у Львові та Львівській області і перспективи їх розвитку

В.М. Шевага, А.В. Паєнок, А.М. Нетлюх, В.М. Сало, А.Ю. Токарський,
О.І. Грищук, О.Я. Кобилецький, В.В. Дяків

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

21 Деконструктивні операції, випадіння та міграція спіралей: наслідки та ангіографічні данні у віддалених періодах спостереження

Д.В. Щеглов, О.П. Гнелиця

30 Радіохірургічне лікування артеріовенозних мальформацій головного мозку

В.М. Бурик, Т.І. Чеботарьова, О.М. Гончарук

37 Патологія серця при судинних захворюваннях головного мозку

С.В. Чебанюк

44 Досвід стентування брахіоцефальних артерій

В.І. Щеглов, Д.В. Щеглов, С.В. Конотопчик, О.Є. Свиридюк

50 Зорові порушення у хворих з мішкоподібними аневризмами головного мозку

Д.В. Щеглов, А.І. Склярова

55 Ендоваскулярне лікування каротидно-кавернозних сполучень (власний досвід)

Д.В. Щеглов, В.М. Загородній

КЛІНІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

61 Повідомлення про проведення ендоваскулярної реконструкції в гострий період ішемічного інсульту

О.А. Спінул, В.В. Аксьонов, М.О. Кузнецов

ОГЛЯДИ

66 Ендоваскулярне лікування аневризм великих та гіганських розмірів внутрішньої сонної артерії за допомогою потік-скеровуючих стентів

Д.В. Щеглов, О.Є. Свиридюк, С.В. Конотопчик, А.В. Найда, О.А. Пастушин

72 ВІТАННЯ