Коваленко Олександр Петрович

ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України», к.мед.н., Луганськ.