Загородній Віталій Миколайович

ДУ “НПЦЕНРХ НАМН України”, к.мед.н., Київ.