Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія

№1(3) 2013 р.

ЗМІСТ

10 ВСТУПНЕ СЛОВО РЕДАКТОРА

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

11 Ангіопластика зі стентуванням брахіоцефальних артерій – ефективний метод профілактики повторних цереброваскулярних подій

В.І. Перцов, А.Ю. Полковников, О.М. Матерухін, Є.І. Савченко, С.В. Тяглий,
А.Л. Макаренков

17 Досвід лікування посттравматичних дисекційних аневризм церебральних артерій з використанням ендоваскулярних методів

Ю.В. Чередниченко, А.Ю. Мирошниченко, Н.А. Зорін, Л.А. Дзяк, І.Є. Плющів,
А.А. Гайдук

28 Артеріовенозні мальформації головного мозку в дітей. Ендоваскулярне лікування

Д.В. Щеглов, В.М. Загородній

33 Внутрішньосудинна емболізація артеріовенозних мальформацій спинного мозку

В.І. Щеглов, Д.В. Щеглов, А.В. Найда, О.А. Пастушин

40 Ендоваскулярне лікування мішкоподібних аневризм судин головного мозку в пацієнтів з патологічною звивистістю та петлеутворенням брахіоцефальних артерій на тлі артеріального спазму

В.Ф. Кухарук

46 Ендоваскулярне стентування стенотичних уражень середньої мозкової артерії

М.Р. Костюк, А.Г. Луговський, В.В. Мороз, І.І. Скорохода

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ

54 Динаміка вмісту інтерлейкіну-6 як вияв імунозапальної реакції при аневризматичному субарахноїдальному крововиливі

В.М. Шевага, А.М. Нетлюх, Д.В. Щибовик, Я.І. Діжак

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕНДОВАСКУЛЯРНОЇ НЕЙРОРЕНТГЕНОХІРУРГІЧНОЇ СЛУЖБИ

60 Перші кроки інтервенційної нейрорадіології в київській обласній клінічній лікарні

О.П. Купрій, Ю.В. Баюн

67 Першi результати рентгенендоваскулярного лікування хворих з оклюзивно-стенотичними ураженням церебральних судин головного мозку в автономнiй республiцi Крим

Д.С. Дєдков, К.В. Сьомкiн, О.О. Дєдкова

74 ВІТАННЯ