Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія

№1(23) 2018 р.

ЗМІСТ

13 ВСТУПНЕ СЛОВО РЕДАКТОРА

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

14 Нейрорадіологічна діагностика менінгіом серед первинних пухлин бічних шлуночків

М.Є. Поліщук, М.К. Мехрзі, А.Г. Сірко, О.М. Гончарук, О.М. Возняк, М.С. Кваша, В.В. Кондратюк, О.Л. Мехрзі-Федуна

24 Вплив інтраопераційного розриву аневризм головного мозку на результати хірургічного лікування в ранній післяопераційний період

А.В. Биндю, М.Ю. Орлов, В.В. Чебурахін

33 Менінгіоми навколоселярної локалізації з поширенням в канал зорового нерва

З.М. Никифорак, А.О. Мумлєв, Лун Цзян, М.С. Кваша, В.В. Кондратюк, В.М. Ключка, О.В. Українець

42 Використання пристрою для re-entry при субінтимальній реканалізації хронічної оклюзії початкового сегмента підключичної артерії

Ю.В. Чередниченко, А.Ю. Мірошниченко, М.О. Зорін, Л.А. Дзяк

52 Лікування аневризматичного субарахноїдального крововиливу

Н.Б. Чабанович, Д.В. Щеглов, М.Ю. Мамонова

63 Результати хірургічного видалення менінгіом оболонки зорового нерва

М.С. Гудим

71 Вплив ендоваскулярної підготовки на результати хірургічного лікування поширених гемангіом печінки

В.А. Кондратюк, С.М. Фуркало, О.А. Власенко, О.О. Пустинцев

77 Індивідуалізація оперативного доступу при операціях кліпування артеріальних аневризм головного мозку

С.О. Литвак

89 Проблема мікроемболії при каротидному стентуванні та її вирішення

Ю.В. Чередниченко

98 ПРИВІТАННЯ