Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія

№4(22) 2017 р.

ЗМІСТ

13 ВСТУПНЕ СЛОВО РЕДАКТОРА

ОБГОВОРЕННЯ

14 Cучасний стан та перспективи лікування інсультів в Україні

М.Є. Поліщук, Д.В. Щеглов, О.М. Гончарук, М.Ю. Мамонова, С.В. Конотопчик

23 Актуальні питання використання стентування у лікуванні критичної ішемії нижніх кінцівок

О.Л. Нікішин, М.І. Музь, А.І. Гаврецький, І.В. Альтман, С.І. Саволюк

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

28 Топографічна анатомія та оперативна хірургія менінгіом та артеріальних аневризм навколоселярної локалізації

С.О. Литвак, З.М. Никифорак, А.О. Мумлєв

44 Зіставлення клінічної відповіді стереотаксичної вентроінтермедіальної таламотомії із анатомо-патофізіологічними особливостями хвороби Паркінсона

В.І. Цимбалюк, А.О. Попов

52 Модіфікація способу ендоваскулярної емболізації селезінкової артерії

С.М. Козлов, І.В. Альтман, О.Л. Нікішин

60 Диференційне застосування лазерних та навігаційних технологій в хірургії перивентрикулярних олігоастроцитом

В.М. Ключка, А.В. Розуменко, В.Д. Розуменко, В.М. Семенова, В.Я. Шутка, В.М. Загородній, С.В. Конотопчик, І.І. Аль-Кашкиш

КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ

69 Досвід лікування хворих із посттравматичними артеріовенозними сполуками склепіння черепа

Д.В. Щеглов, О.Є. Свиридюк, І.І. Аль-Кашкиш

76 Ангіопластика зі стентуванням брахіоцефального стовбура з протекцією загальної сонної артерії

О.Ю. Полковніков, В.І. Перцов, А.М. Матерухін

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

83 Фузиформні аневризми в структурі церебральних артеріальних аневризм

Д.В. Щеглов, Я.Е. Кудельський, О.М. Гончарук

91 ПРИВІТАННЯ