Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія

№3(21) 2017 р.

ЗМІСТ

15 ВСТУПНЕ СЛОВО РЕДАКТОРА

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

16 Клініко-діагностичні та лікувально-профілактичні особливості синдрому асептичного менінгіту у хворих з кістозними менінгіомами головного мозку

Лун Цзян, М.С. Кваша

24 Чи є місце палідотомії у сучасному лікуванні хвороби Паркінсона?

В.І. Цимбалюк, А.О. Попов, К.Р. Костюк, Я.П. Зінькевич

34 Особливості хірургії метастатичних уражень гіпофіза

Д.С. Тесленко, М.О. Гук, А.О. Мумлєв, В.А. Яцик, Д.І. Оконський, Р.В. Аксьонов

44 Результати хірургічного лікування менінгіом параселярної локалізації

З.М. Никифорак

53 Вибір оптимального інструментарію при каротидном стентуванні

Ю.В. Чередниченко

67 Результати лікування хворих із супратенторіальними пухлинами мозку з інсультоподібним перебігом у ранній післяопераційний період

О.М. Гончарук, А.А. Обливач, Я.Ю. Фрейдман, А.О. Камінський, Т.І. Макеєва

76 Нейроофтальмологічні аспекти клінічних виявів артеріальних аневризм головного мозку

С.О. Литвак, К.С. Єгорова, В.В. Чебурахін

КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ

85 Випадок комбінованого хірургічного лікування нерозірваної гігантської мішкоподібної аневризми супракліноїдного відділу правої внутрішньої сонної артерії

Є.С. Буцко, О.М. Возняк, А.Г. Голяка, О.В. Майданик

ОБГОВОРЕННЯ

93 Кардіологічна патологія у пацієнтів з гострим порушенням мозкового кровообігу: особливості лікування та профілактика ускладнень

Н.М. Носенко, Д.В. Щеглов, М.Ю. Мамонова

106 ПРИВІТАННЯ