Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія

№2(20) 2017 р.

ЗМІСТ

13 ВСТУПНЕ СЛОВО РЕДАКТОРА

14 СПИСОК РЕЦЕНЗЕНТІВ

ОБГОВОРЕННЯ

17 Ультразвукова оцінка стенозів сонних артерій порівняно з ангіографією. Чому ми робимо помилки і як їх уникнути?

Н.М. Носенко, Д.В. Щеглов, М.Ю. Мамонова, О.В. Слободяник

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

30 Досвід використання якірної методики стентування стенозів гирла магістральних артерій голови

Ю.В. Чередниченко

41 Особливості ендоваскулярного лікування мішкоподібних аневризм переднього напівкільця вілізієвого кола, які розірвалися, в геморагічний період на тлі стенозу внутрішньої сонної артерії

О.Ю. Полковніков, Е.І. Савченко, А.М. Матерухін, С.В. Тяглий

49 Віддалені результати комбінованого лікування медулобластом мозочка у дітей різних вікових груп

В.В. Моргун

57 Порівняння ендоскопічної та прямої декомпресії серединного нерва у хворих із синдромом карпального каналу

Ю.Л. Чирка, В.М. Ольхов

68 Порівняльний аналіз видів комбінованої анестезії при лапароскопічній холецистектомії

О.П. Мельник

82 Досвід хірургічного лікування симптомних агресивних гемангіом грудного відділу хребта з мієлопатією та виразними неврологічними порушеннями

В.О. П’ятикоп, Ю.О. Бабалян

90 Мікрохірургічна тактика при операціях кліпування артеріальних аневризм головного мозку складної анатомічної форми, великого та гігантського розміру

С.О. Литвак

103 Хірургічні аспекти кліпування артеріальних аневризм середньої мозкової артерії

Ю.П. Зозуля, В.В. Чебурахін

113 ПРИВІТАННЯ