Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія

№1(19) 2017 р.

ЗМІСТ

13 ВСТУПНЕ СЛОВО РЕДАКТОРА

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

14 Особливості васкуляризації гліобластоми півкуль великого мозку за даними, отриманими при використанні інтервенційної нейрорадіологічної візуалізації у відібраних клінічних випадках

І.С. Бобрик, В.Д. Розуменко

23 Предиктори успіху радіочастотної абляції шлуночкової екстрасистолії

Р.Г. Малярчук

31 Виключення артеріальних аневризм судин головного мозку з використанням інтрасакулярної балон-ремоделювальної техніки

Д.В. Щеглов, В.М. Загородній, С.В. Конотопчик, О.П. Коваленко

38 Наш досвід застосування композиції Onyx при емболізації артеріовенозних мальформацій

В.О. П’ятикоп, Ю.О. Котляревський, І.О. Кутовий, Ю.Г. Сергієнко, А.О. Пшеничний

49 Теоретичні, експериментальні та клінічні аспекти застосування ендовенозного електрозварювання у лікуванні варикозної хвороби

С.І. Саволюк, В.С. Горбовець, М.М. Гвоздяк, Д.Д. Кункін, М.Ю. Крестянов, Р.А. Геращенко

66 Морфологічна характеристика гіперваскуляризованих менінгіом: кон’юнктура та реальність

І.І. Торяник, Ю.Г. Сергієнко

74 Індивідуалізація мікрохірургічного етапу операції при артеріальних аневризмах дистальних відділів передньої мозкової артерії

С.О. Литвак, А.Д. Сидорак

КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ

77 Назальна лікворея у пацієнтів з пролактиномами на тлі терапії агоністами допаміну

М.О. Гук, В.А. Яцик, А.О. Мумлєв, О.Є. Скобська

92 Деякі аспекти діагностики ураження нервової системи у пацієнтів з нирковою патологією

О.М. Кононець

98 ПРИВІТАННЯ