Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія

№4(18) 2016 р.

ЗМІСТ

10 ВСТУПНЕ СЛОВО РЕДАКТОРА

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

11 Порівняльний аналіз впливу застосування доопераційної ендоваскулярної емболізації на результати хірургічного лікування гіперваскуляризованих менінгіом

Ю.Г. Сергієнко, В.О. П’ятикоп

18 Пацієнт з інсультом на консультації у кардіолога. Причини, діагностика, тактика

Н.М. Носенко, Т.М. Бабкіна, Д.В. Щеглов, М.М. Новікова

29 Клініко-морфологічна характеристика метастатичних пухлин головного мозку та їх первинних джерел

В.О. П’ятикоп, М.А. Аль-Травнех, О.М. Плітень

40 Біохімічні маркери ускладненого перебігу аневризматичного субарахноїдального крововиливу в сироватці крові та лікворі хворих

А.М. Нетлюх

48 Результати хірургічного лікування оклюзійно-стенотичних уражень екстракраніального відділу сонних артерій у хворих з високим кардіоваскулярним ризиком

І.І. Тиш

58 Особливості клінічних виявів та діагностичних характеристик розриву артеріальних аневризм головного мозку при супутньому атеросклеротичному ураженні церебральних артерій

С.О. Литвак, А.І. Доготарь, Л.М. Яковенко

70 Ефективність різних методів ендоваскулярної оклюзії складних церебральних артеріальних аневризм у періопераційному періоді спостереження

С.В. Конотопчик, Д.В. Щеглов, О.Є. Свиридюк, О.А. Пастушин, О.П. Коваленко, І.В. Бортник, А.В. Найда, В.М. Загородній

КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ

77 Особливості хірургічного видалення сфеноорбітальних менінгіом

М.С. Гудим, Д.В. Щеглов, А.А. Обливач

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

86 Первинні лімфоми центральної нервової системи. Сучасні підходи до терапії

І.А. Крячок, Є.В. Кущевий, К.С. Філоненко, А.В. Мартинчик, К.О. Ульянченко, Т.В. Каднікова, П.П. Маковецький, А.А. Обливач

93 ПРИВІТАННЯ