Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія

№3(17) 2016 р.

ЗМІСТ

10 ВСТУПНЕ СЛОВО РЕДАКТОРА

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

11 Можливості лектронейроміографічного прогнозування розвитку післяінсультної спастичності

А.В. Паєнок, М.С. Білобрин, І.М. Мітельман

17 Клінічна дозиметрія ортовольтного рентгенівського випромінювання

О.О. Юдко, С.П. Радченко, О.В. Овсієнко

23 Особливості клініки, діагностики та ендоваскулярного лікування аневризм судин головного мозку при поєднанні з церебральними артеріовенозними мальформаціями

І.М. Бортнік

35 Досвід ендоваскулярного лікування мішкоподібних аневризм de novo

Д.В. Щеглов, О.Є. Свиридюк, С.В. Конотопчик, О.П. Пастушин, О.П. Гнелиця

42 Диференційована тактика хірургічного лікування артеріальних аневризм головного мозку

С.О. Литвак

51 Предиктори розвитку нозокоміальних інфекцій у хворих з черепно-мозковою травмою

П.П. Маковецький

58 Ендоваскулярне лікування і профілактика пізніх гострих тромбозів після реконструктивних операцій на артеріях нижніх кінцівок

С.В. Верещагін, М.М.Д. Ахмад, В.М. Кучер, В.П. Грабарчук, А.В. Абраменко, В.М. Шульга, О.С. Черняк, О.В. Ріполовська,
Д.О. Дзюба, О.Л. Нікішин

КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ

77 Вибір тактики лікування дисекцій хребтових артерій, ускладнених гострим порушенням мозкового крообігу за ішемічним типом у вертебробазилярному басейні

Є.С. Буцко, А.Г. Голяка, В.В. Федорова

84 Хвороба Крейтцфельдта–Якоба як причина швидко прогресуючої деменції (клінічний випадок)

Ю.В. Фломін, О.Л. Кушнеренко, Ю.О. Матяш, В.А. Симонян, Н.І. Самосюк, Н.В. Асташкіна, В.В. Удовиченко, А.А. Омельяненко

92 ПРИВІТАННЯ