Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія

№2(16) 2016 р.

ЗМІСТ

10 ВСТУПНЕ СЛОВО РЕДАКТОРА

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

11 Критичні стенози мозкових артерій: особливості церебральної гемодинаміки до та після ендоваскулярних операцій

Д.В. Щеглов, С.В. Чебанюк, О.Є. Свиридюк, О.Ф. Сидоренко, М.Ю. Мамонова

22 Використання сучасних ендоваскулярних методів у лікуванні складних аневризм

Д.Д. Гуніа, Е.Т. Эквтімішвілі, Г.З. Басіладзе

29 Віддалені результати ендоваскулярного хірургічного лікування інтракраніальних аневризм у геморагічний період

О.Ю. Полковніков, А.М. Матерухін, Є.І. Савченко, С.В. Тяглий

35 Предиктори розвитку дисфункції лівого шлуночка, індукованої шлуночковою екстрасистолією

Р.Г. Малярчук

43 Моніторинг тиску в різних сегментах артерій головного мозку як засіб контролю церебральної перфузії в хірургії внутрішньочерепних артеріальних аневризм

В.М. Шевага, А.М. Нетлюх, А.В. Паєнок, О.Я. Кобилецький, В.М. Сало, Н.В. Матолінець

51 Співвідношення аневризм артерій головного мозку із варіантами розвитку віллізієва кола

М.Д. Тончев, А.Л. Сапун, О.Л. Гавловський

59 Нозокоміальний менінгіт у хворих з черепно-мозковою травмою у ранній період

П.П. Маковецький

КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ

71 Поєднання мішкоподібної аневризми з краніоорбітальною пухлиною: рідкісний випадок ендоваскулярного та мікрохірургічного лікування

Д.В. Щеглов, М.С. Гудим, І.М. Бортнік, А.І. Склярова, О.Є. Свиридюк

77 Ендоваскулярна тромбекстракція в поєднанні із селективним тромболізисом у найгострішу фазу тромбозу хребтових та основної артерій

Ю.В. Чередниченко, А.Ю. Мірошниченко, М.О. Зорін

85 ПРИВІТАННЯ