Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія

№1(15) 2016 р.

ЗМІСТ

10 ВСТУПНЕ СЛОВО РЕДАКТОРА

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

11 Результати ендоваскулярного лікування стено-оклюзійного ураження підключичної артерії

О.М. Волошин, А.М. Матерухін, П.Л. Карнаух, О.Ю. Полковніков

16 Порівняння різних комбінацій препаратів для епідуральної контрольованої пацієнтом аналгезії у пацієнтів після ортопедичних операцій у ранній післяопераційний період

С.О. Солярик

23 Досвід застосування комбінацій емболізувальних засобів для доопераційної деваскуляризації гіперваскуляризованих менінгіом

В.О. П’ятикоп, Ю.Г. Сергієнко, І.О. Кутовий, Ю.О. Котляревський

32 Ендоваскулярний метод у лікуванні пухлин хребта

Д.В. Щеглов, А.В. Найда, М.С. Гудим, С.В. Конотопчик, О.Є. Свиридюк, І.І. Аль-Кашкиш, О.А. Пастушин

41 Випадки поєднання артеріовенозних мальформацій та множинних аневризм судин головного мозку

Д.В. Щеглов, І.М. Бортнік, О.Є. Свиридюк, С.В. Конотопчик

50 Гіпофракційна стереотаксична радіохірургія великих артеріо-венозних мальформацій

Н.Ю. Спіженко, А.А. Шкіряк, В.М. Бурик, Т.І. Чеботарьова, М. Хінікадзе, В. Цикарішвілі

58 Перший досвід емболізації простатичних артерій у лікуванні хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози

О.Л. Нікішин, І.В. Альтман, Д.О. Бабинін

КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ

64 Ретроспективний аналіз клінічного спостереження менінгіоми мосто-мозочкового кута

О.Є. Скобська, О.Ю. Малишева, А.Б. Грязов, В.В. Гудков, І.Г. Кісельова, О.Г. Черненко

73 Спадкова геморагічна телеангіектазія, або хвороба Ослера–Рендю–Вебера

Д.В. Щеглов, Н.М. Носенко, С.В. Конотопчик, С.В. Чебанюк

86 ПРИВІТАННЯ