Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія

№4(14) 2015 р.

ЗМІСТ

8 ВСТУПНЕ СЛОВО РЕДАКТОРА

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

9 Ультразвукова допплерографія в діагностиці стено-оклюзуючих пошкоджень екстра- та інтракраніальних артерій головного мозку

В.О. П’ятикоп, І.О. Кутовий, А.В. Генкін, Н.С. Свір, Ю.О. Котляревський, Ю.Г. Сергієнко

16 Віддалені результати ендоваскулярних операцій при атеросклеротичних стенозах артерій, які кровозабезпечують головний мозок

Д.В. Щеглов, О.П. Коваленко, С.В. Чебанюк, В.М. Загородній, С.В. Конотопчик, О.Ф. Сидоренко, М.Ю. Мамонова

25 Результати ендоваскулярного лікування артеріальних аневризм головного мозку складної ангіографічної структури з використанням асистуючої техніки

Д.В. Щеглов, В.М. Загородній, С.В. Конотопчик, О.П. Коваленко

31 Складні церебральні аневризми

С.В. Конотопчик

41 Перший український досвід використання методики «pressure cooker technique» для ендоваскулярного виключення церебральних артеріовенозних мальформацій

Ю.В. Чередниченко, А.Ю. Мірошниченко, М.О. Зорін

59 Найближчі та віддалені результати комбінованого лікування хворих з метастатичними пухлинами головного мозку

В.О. П’ятикоп, М.А. Аль-Травнех, Ю.О. Котляревський, В.П. Старенький, Ю.Г. Сергієнко, В.В. Карвасарська

68 Ангіопластика та стентування у хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок за наявності ураження артерій клубово-стегнового сегмента

С.І. Саволюк, Д.В. Щеглов, О.Л. Нікішин, І.В. Альтман, М.І. Музь, С.В. Верещагин, А.І. Гаврецький

КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ

76 Ускладнення ендоваскулярних нейрорентгенохірургічних втручань при розривах внутрішньочерепних артеріальних аневризм, спричинені поломкою інструментарію та їх корекція

В.М. Шевага, В.М. Сало, А.М. Нетлюх, В.В. Дяків, О.Т. Кіхтяк, О.Я. Кобилецький

ОГЛЯДИ

83 Особливості анестезіологічного забезпечення нейрорентгенендоваскулярних оперативних втручань

П.В. Алхімов, Л.Л. Денисюк, В.О. П’ятикоп, В.П. Коноз, Ю.О. Котляревський, І.О. Кутовий, Ю.Г. Сергієнко

89 ПРИВІТАННЯ