Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія

№3(13) 2015 р.

ЗМІСТ

8 ВСТУПНЕ СЛОВО РЕДАКТОРА

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

9 Ранні діагностичні критерії виявлення гідроцефалії в гострий період розриву внутрішньочерепних артеріальних аневризм

В.М. Шевага, А.М. Нетлюх, Д.В. Щибовик, Н.П. Мотринець, О.Я. Кобилецький, І.М. Кардаш

15 Особливості печінкової гемодинаміки у пацієнтів, яким виконано доопераційну ендоваскулярну редукцію портального кровотоку

В.А. Кондратюк

21 Симпатоадреналова активність у хворих із резистентною артеріальною гіпертензією

Ю.І. Карпенко, Сабер Гармазі

27 Лікування дітей з артеріовенозними мальформаціями головного мозку, що проявляються геморагічним синдромом

М.Ю. Орлов

34 Морфологічний аналіз модифікованої ендоваскулярної моделі фокальної церебральної ішемії для вивчення ефективності тканинної проангіогенної терапії ішемічного інсульту в експерименті

Є.С. Ярмолюк, С.І. Савосько, Л.П. Стайно, О.І. Троян

45 Ендоваскулярне лікування дистальних церебральних аневризм

Д.В. Щеглов, О.А. Пастушин, О.Є. Свиридюк, С.В. Конотопчик

51 Результати ендоваскулярного лікування оклюзійних і стенотичних уражень магістральних артерій голови та церебральних артерій

Ю.В. Чередниченко

КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ

70 Динамічне спостереження за аневризмами після емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку

Д.В. Щеглов, І.М. Бортнік, О.Є. Свиридюк, С.В. Конотопчик, О.А. Пастушин

79 Клінічне спостереження хірургічного лікування гігантської дисекційної аневризми задньої мозкової артерії: чи є альтернатива ендоваскулярному лікуванню?

В.В. Мороз

91 ПРИВІТАННЯ