Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія

№2(12) 2015 р.

ЗМІСТ

8 ВСТУПНЕ СЛОВО РЕДАКТОРА

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

9 Трансназальна хірургія пухлин селярної локалізації із застосуванням активного люмбального дренування

М.О. Гук, Д.С. Тесленко, А.О. Мумлєв

16 Інтраопераційні ускладнення в хірургії аневризм дистальних сегментів передньої мозкової артерії

А.Д. Сидорак, В.В. Мороз, О.А. Цімейко

23 Порівняльний аналіз результатів інтраартеріального тромболізису та тромбекстракції при тромбоемболічних ускладненнях в ендоваскулярній нейрохірургії

В.В. Чебурахін, А.Г. Луговський, М.Ю. Орлов, М.Р. Костюк, Ю.Р. Яроцький, В.В. Мороз, І.І. Скорохода

32 Радіохірургічне лікування артеріовенозних мальфорацій після ендоваскулярної емболізації матеріалом Onyx

Н.Ю. Спіженко, В.М. Бурик, Д.В. Щеглов, Т.І. Чеботарьова, О.А. Шараєвський

КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ

40 Випадок одночасного ендоваскулярного виключення мішкоподібної аневризми та артеріовенозної мальформації у гострий період розриву аневризми

Д.В. Щеглов, І.М. Бортнік, О.Є. Свиридюк, С.В. Конотопчик, О.А. Пастушин, А.В. Барканов, І.І. Аль-Кашкиш

44 Використання протекційних стентів Solitaire для виключення артеріальних аневризм судин головного мозку малого розміру (клінічне спостереження)

Д.В. Щеглов, В.М. Загородній, С.В. Конотопчик, І.І. Аль-Кашкиш

50 Результати тривалого спостереження за пацієнтами з мікроспіраллю, яка не відділилась під час виконання ендоваскулярної емболізації церебральної аневризми (2 спостереження)

Ю.В. Чередниченко, А.Ю. Мірошниченко, М.О. Зорін, С.П. Григорук, А.І. Куць

ОГЛЯДИ

63 Можливості рентгеноконтрастної цифрової субтракційної ангіографії та ультразвукового дослідження при стенозах екстракраніальних артерій

Д.В. Щеглов, Т.М. Бабкіна, Н.М. Носенко, О.Є. Свиридюк, С.В. Конотопчик, О.А. Пастушин

74 Еволюція інвазивних та неінвазивних втручань при гострій церебральній ішемії

Д.В. Щеглов, С.В. Конотопчик, С.В. Чебанюк, О.Є. Свиридюк, А.В. Найда, О.А. Пастушин, А.В. Барканов, І.М. Бортнік, В.М. Загородній, О.Ф. Сидоренко, Н.М. Носенко, О.П. Коваленко, І.І. Аль-Кашкиш

85 ПРИВІТАННЯ