Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія

№1(11) 2015 р.

ЗМІСТ

8 ВСТУПНЕ СЛОВО РЕДАКТОРА

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

9 Чинники ризику розриву внутрішньочерепних артеріальних аневризм як критерії встановлення показань до хірургічного лікування

В.М. Шевага, А.М. Нетлюх, О.Я. Кобилецький, В.М. Сало, Р.М. Лозинський, М.В. Ковалик

16 Ускладнення при емболізації мішкоподібних аневризм судин головного мозку

В.Ф. Кухарук, І.С. Бобрик, С.І. Бобрик, С.В. Фецяк, А.Л. Чирко

23 Оцінка результатів ендоваскулярної реканалізації здухвинних артерій у хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок

О.М. Волошин, А.М. Матерухін, О.Ю. Полковніков, Ю.М. Вайло

30 Діагностика та лікування внутрішньочерепних пухлин із застосуванням інтервенційних нейрорадіологічних методик

І.С. Бобрик, В.Ф. Кухарук, С.І. Бобрик, С.В. Фецяк, А.Л. Чирко, Р.П. Гнатів

41 Модифікація поглиненої дози за допомогою магнітного поля для цілей променевої терапії

О.О. Юдко

47 Діагностична роль сучасних методів дослідження сльозовідвідних шляхів у дітей

С.О. Риков, Ю.В. Барінов, Г.О. Барінов

54 Вибір тактики лікування фібромускулярної дісплазії магістральних артерій голови

Ю.В. Чередниченко, А.Ю. Мірошниченко, Л.А. Дзяк, М.О. Зорін, Н.О. Чередниченко

74 Клініко-неврологічні прояви розривів артеріальних аневризм, ускладнених ліквородинамічними порушеннями

М.В. Єлєйнік, С.О. Литвак, М.В. Глоба, М.Ю. Орлов

82 Крововилив, спричинений супратенторіальними каверномами: оперувати чи ні?

В.І. Смоланка, М.Є. Поліщук, О.М. Возняк, А.А. Обливач, І.М. Бортнік, А.В. Смоланка

90 Особливості ранньої діагностики малосимптомних неактивних аденом гіпофіза

М.О. Гук

96 Найближчі та віддалені результати лікування новонароджених зі спінальними дизрафіями, ускладненими розривом грижового мішка, або із загрозою його розриву

П.М. Плавський, М.В. Плавський, О.С. Волощук, Л.Л. Марущенко

107 ПРИВІТАННЯ