DSC_2507Щеглов Дмитро Вікторович – провідний науковий співробітник, зав. відділенням судинної патології головного та спинного мозку ДУ «НПЦЕНРХ НАМН України», голова Громадської Організації «Всеукраїнська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії», д.мед.н.

Закінчив у 1991 році Київський медичний інститут за фахом «лікувальна справа» після чого, пройшов спеціалізацію за фахом «нейрохірургія» на базі Київської Медичної Академії Післядипломної Освіти ім. Шупика. Після її завершення з 1991 р. працював лікарем – нейрохірургом, з 1997 року по теперішній час працює на посаді завідуючого відділенням у ДУ «НПЦЕНРХ НАМН України».

У 2009 році захистив дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата медичних наук за темою «Ендоваскулярне лікування внутрішньочерепних мішкоподібних аневризм у ранніх періодах крововиливу, ускладнених ангіоспазмом».

Приймає активну участь у науково-дослідній роботі ДУ «НПЦЕНРХ НАМН України», є відповідним виконавцем 6-ти та керівником 2-х НДР.

Є автором більш ніж 150 друкованих наукових робіт.

З 2009 р. є сертифікованим експертом з інтервенційної нейрорадіології та проктером компанії «Boston Scientific USA (Stryker)».

Науково-практична діяльність Щеглова Д.В. пов’язана з розвитком ендоваскулярної нейрохірургії в Україні:
– впровадження інноваційних технології лікування нейросудинної патології у клінічну практику (у 2002 р. вперше в Україні застосував в практиці відокремлюючи спіралі, які використовують для оклюзії порожнини мішкоподібних аневризм);
– сприяння залученню лідерів – виробників сучасного ендоваскулярного обладнання на вітчизняний ринок;
– розроблення вітчизняних інструментів та ендоваскулярних методик і способів лікування нейроваскулярних захворювань;
– створено навчальну базу міжнародного рівня для підготовки та вдосконалення лікарів в галузі інтервенційної нейрорадіології сумісно з кафедрою нейрохірургії НМАПО ім. П.Л. Шупика під керівництвом професора Поліщука М.Є. та викладає на курсах підвищення кваліфікації лекційний та практичний матеріал для лікарів-нейрохірургів.
– Є ініціатором створення та організації періодичного видання науково-практичного журналу «Єндоваскулярна нейрорентгенохірургія».

Особистий досвід складає більше 3000 прооперованих хворих з мішкоподібними аневризмами судин головного мозку, артеріо – венозними мальформаціями головного та спинного мозку, каротидно – кавернозними співустями, стенотичними ураженнями магістральних артерій голови та шиї, який на сьогодні є найбільший в Україні та один із найбільших у країнах СНД.

Є дійсним членом European Society of Minimally Invasive Neurological Therapy (ESMINT) та дійсним членом Mid-Eastern European Neurointerventional Club (MENC).

Редакційна колегія

Баюн Юрій Володимирович (Київ, Україна)
Бобрик Іван Степанович (Луцьк, Україна)
Гнелиця Олександр Петрович (Житомир, Україна)
Ковтун Мирослав В’ячеславович (Київ, Україна)
Конотопчик Станіслав Вікторович (Київ, Україна)
Костюк Михайло Романович (Київ, Україна)
Котляревський Юрій Олексійович (Харків, Україна)
Кухарук Валентин Федорович (Луцьк, Україна)
Ломачинська Оксана Павлівна (Київ, Україна)
Луговський Андрій Геннадійович (Київ, Україна)
Малишенко Михайло Петрович (Херсон, Україна)
Матерухін Аркадій Миколайович (Запоріжжя, Україна)
Молдованова Олена Геннадіївна (Київ, Україна)
Нетлюх Андрій Михайлович (Львів, Україна)
Пшеничний Антон Олександрович (Харків, Україна)
Свиридюк Олег Євгенович (Київ, Україна)
Скоропад Ігор Романович (Миколаїв, Україна)
Швець Сергій Васильович (Хмельницький, Україна)
Редакційна рада

Буцко Євген Степанович (Київ, Україна)
Вдовиченко Юрій Петрович (Київ, Україна)
Вороненко Юрій Васильович (Київ, Україна)
Гойда Ніна Григорівна (Київ, Україна)
Гончарук Оксана Миколаївна (Київ, Україна)
Григорук Сергій Петрович (Дніпропетровськ, Україна)
Гринів Юрій Васильович (Івано-Франківськ, Україна)
Грищук Остап Ігоревич (Львів, Україна)
Данчин Олександр Георгійович (Київ, Україна)
Загородній Віталій Миколайович (Київ, Україна)
Зозуля Іван Савович (Київ, Україна)
Зорін Микола Олександрович (Київ, Україна)
Кланца Андрій Іванович (Хмельницький, Україна)
Коваленко Олександр Петрович (Луганськ, Україна)
Кузнєцов Микола Олександрович (Одеса, Україна)
Мороз Володимир Васильович (Київ, Україна)
Орлов Михайло Юрійович (Київ, Україна)
Поліщук Микола Єфремович (Київ, Україна)
Полковніков Олексій Юрійович (Запоріжжя, Україна)
Саволюк Сергії Іванович (Київ, Україна)
Скорохода Ігор Іванович (Київ, Україна)
Смоланка Володимир Іванович (Ужгород, Україна)
Спінул Олександр Анатолійович (Одеса, Україна)
Чебанюк Світлана Василівна (Київ, Україна)
Чередніченко Юрій Віталійович (Дніпропетровськ, Україна)
Щеглов Віктор Іванович (Київ, Україна)
Istvan Hudak (Pecs, Hungary)
Pierot Laurent (Reims, France)
Turjman Francis (Lyon, France)