Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія

№4(10) 2014 р.

ЗМІСТ

10 ВСТУПНЕ СЛОВО РЕДАКТОРА

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

11 Результати лікування хворих з інтракраніальними аневризматичними крововиливами при ендоваскулярних операціях та їх прогнозування

С.О. Дудукіна, С.П. Григорук, О.М. Мацуга

20 Ендоваскулярне виключення фузіформних аневризм з застосуванням стента LEO+

Д.В. Щеглов, В.М. Загородній, О.П. Коваленко

26 Ендоваскулярне лікування складних випадків артеріальних аневризм судин головного мозку

В.О. П’ятикоп, Ю.А. Котляревський, І.О. Кутовий, Ю.Г. Сергієнко, А.О. Пшеничний, І.О. Полях

35 Ранні та віддалені результати лікування хворих з гігантськими мішкоподібними аневризмами з використанням потіквідхиляючих стентів

Д.В. Щеглов, О.А. Пастушин, С.В. Конотопчик, О.Є. Свиридюк, А.В. Найда, В.М. Загородній

42 Ангіоархітектоніка артеріовенозних мальформацій центральних звивин головного мозку як предиктор клінічних проявів захворювання

О.Є. Свиридюк, Д.В. Щеглов, С.В. Конотопчик, А.В. Барканов, І.М. Бортник, З.Б. Чухрай

КЛІНІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

56 Початковий досвід ендоваскулярного стентування поперечного синуса при ідіопатичній внутрішньочерепній гіпертензії

А.Г. Луговський, М.Ю. Орлов, Ю.Р. Яроцький, В.В. Мороз, І.І. Скорохода, К.С. Єгорова

62 Геморагічний інсульт на тлі злоякісної артеріальної гіпертензії як наслідок гіперальдостеронізму. Сучасні підходи до діагностики та лікування

О.Ю. Полковніков, А.Л. Макаренков, А.М. Матерухін, О.О. Подлужний, Н.О. Полковнікова

69 Артеріовенозна мальформація вени Галена (клінічне спостереження)

Д.В. Щеглов, С.В. Конотопчик, О.Є. Свиридюк, А.В. Барканов, А.В. Найда, О.А. Пастушин

76 Ендоваскулярне лікування травматичних ушкоджень хребтових артерій краніовертебрального переходу (клінічні спостереження)

В.І. Щеглов, Д.В. Щеглов, А.В. Найда, А.В. Барканов

86 ПРИВІТАННЯ