Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія

№3(9) 2014 р.

ЗМІСТ

10 ВСТУПНЕ СЛОВО РЕДАКТОРА

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕНДОВАСКУЛЯРНОЇ НЕЙРОХІРУРГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

11 Історія розвитку ендоваскулярної судинної служби нейрохірургічної клініки Харківської обласної лікарні

В.О. П’ятикоп, Ю.О. Котляревський, І.А. Кутовий, Ю.Г. Сергієнко, А.О. Пшеничний, А.Г. Набойченко

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

15 Вибір тактики ендоваскулярних втручань для лікування мішкоподібних аневризм церебральних артерій

Є.С. Буцко, А.Г. Голяка

22 Очні ускладнення у пацієнтів, які отримали хіміотерапію внутрішньоартеріально у складі комплексного лікування гліом головного мозку супратенторіальної локалізації

В.І. Щеглов, Д.В. Щеглов, С.В. Рибальченко, А.І. Склярова

28 Фактори ризику та клінічні особливості перебігу субарахноїдального крововиливу у хворих різних вікових груп

Н.М. Бучакчійська, К.Ю. Полковнікова, О.Ю. Полковніков

34 Віддалені результати ендоваскулярного лікування хворих з артеріовенозними мальформаціями центральних звивин головного мозку

О.Є. Свиридюк

42 Досвід застосування ультразвукової дисекції-аспірації в хірургічному лікуванні внутрішньомозкових пухлин

С.В. Тяглий

46 Поліпшення результатів хірургічного лікування хворих з метастатичними пухлинами печінки шляхом доопераційної оклюзії гілок ворітної вени

В.А. Кондратюк

52 Гістоакрил — препарат вибору для внутрішньосудинної емболізації артеріовенозних мальформацій спинного мозку

В.І. Щеглов, Д.В. Щеглов, А.В. Найда, О.Є. Свиридюк, С.В. Конотопчик

61 Хірургічне лікування хворих з розривом артеріальних аневризм головного мозку ускладнених гострою оклюзійною гідроцефалією

М.В. Єлейнік, Л.М. Яковенко

КЛІНІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

70 Досвід лікування хворого з рясно васкуляризованим новоутворенням шиї

Д.В. Щеглов, С.В. Конотопчик, А.А. Обливач, О.Є. Свиридюк,
Я.Ю. Фрейдман

76 ПРИВІТАННЯ