Національна-Медична-АкадеміяНаціональна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
ЦЕНРЖДержавна установа «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»
Всеукраїнська-громадська-організаціяГромадська Організація «Всеукраїнська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії»

Вітаємо Вас на спеціалізованому сайті, який присвячений журналу “Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія”.

Даний журнал є першим друкованим виданням на території України та на території СНГ, який повноцінно розкриває питання ендоваскулярного лікування судинної патології центральної нервової системи. В журналі представлені найрізноманітніші статті, що стосуються абсолютно всіх актуальних тем ендоваскулярної нейрорентгенохірургії.

Журнал був заснований в січні 2012 року. Новий номер журналу виходить кожні три місяці і це означає, що в рік Ви можете прочитати цілих чотири номери! Журнал “Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія” містить в собі статті на різних мовах, а саме: українською, російською та англійською.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 19219–9019ПР
Дата реєстрації: 13 липня 2012 р.
ISSN: 2304–9359
DOI prefix: 10.26683/2304-9359

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України
Наказ МОН України № 1609 від 21.11.2013
Журнал зареєстровано у наукометричній системі РІНЦ,
реферативній базі даних «Україніка наукова» та УРЖ «Джерело»,
міжнародній електронній бібліотеці CYBERLENINKA
Журнал внесено до INDEX COPERNICUS з 2014 р.
ICV (Index Copernicus Value) 2016 – 62.4 балів
InfoBase Index – успішно оцінений та включений до наукометричної бази InfoBase Index під номером 1477. IBI Factor за 2015-16 рр. – 3.